Tag Archives: hàn mig nhôm

So sánh hàn Tig & hàn Mig nhôm

Đánh giá so sánh hàn Tig & hàn Mig nhôm

Hàn Tig và hàn Mig là 2 phương pháp hàn phổ biến hiện nay với những đặc điểm riêng. Trong kỹ thuật hàn nhôm người ta cũng thường sử dụng 2 phương pháp hàn này tùy thuộc vào đặc điểm của chi tiết hàn cũng nhu cấu tạo của vật liệu hàn. Để so sánh […]