Tag Archives: khí bảo vệ hàn nhôm

Hàn nhôm dùng khí bảo vệ nào ?

Hàn nhôm nên sử dụng khí bảo vệ Argon

Hàn nhôm cũng giống như nhiều kỹ thuật hàn khác đều cần khí bảo vệ đế tránh mối hàn bị oxy hóa làm ảnh hưởng tới chất lượng mối hàn. Vậy hàn nhôm dùng khí bảo vệ nào tốt ? Hàn Mig nhôm dùng khí bảo vệ nào ? Các loại khí bảo vệ trong […]