Que hàn nhôm 5356

  • Độ bền kéo Rm: 250 N/mm2
  • Giới hạn đàn hồi: 120 N/mm2
  • Độ giãn dài: 8%
  • Đóng gói:Hộp carton TIG 10 Kg (x 1000 mm chiều dài)
  • Đường kính của thanh: 1,6 mm – 2,0 mm – 2,4 mm – 3,2 mm – 4,0 mm – 5,0 mm

HOTLINE: 0901 536 563