Que hàn nhôm 5183

  • Độ bền kéo Rm: 275 N/mm2
  • Giới hạn đàn hồi: 130 N/mm2
  • Độ giãn dài: 18%
  • Đóng gói: Hộp carton TIG 10 Kg (x 1000 mm chiều dài)
  • Đường kính của thanh: 1,6 mm-2,0 mm-2,4 mm-3,2 mm-4,0 mm-5,0 mm

HOTLINE: 0901 536 563