DANH SÁCH KHÁCH HÀNG

Dây hàn nhôm & đồng của Safra Việt Nam hiện được nhiều khách hàng tin tưởng sử dụng trong các lĩnh vực như đóng tàu, sản xuất ô tô, xe máy, xây dựng – kết cấu.

Một số khách hàng tiêu biểu như:

  • Công ty TNHH MTV Austal Việt Nam
  • Nhà máy đóng tàu 189
  • Đóng tàu Hồng Hà
  • Tổng công ty Sông Thu
  • Nhà máy đóng tàu Damen Sông Cấm
  • Panfinger Marine Việt Nam
  • Công ty TNHH Vard Vũng Tàu
  • Kim loại thủ đô
  • Công ty TNHH Tân Thế Kỷ