Dây hàn nhôm 5356

  • Độ bền kéo Rm: 250 N/mm2
  • Giới hạn đàn hồi: 120 N/mm2
  • Độ giãn dài: 8%
  • Đóng gói: MIG: ống cuốn 5-6-7 Kg D300 hoặc K300 / KS300
  • Đường kính của dây: 0,8 mm – 0,9 mm – 1,0 mm – 1,2 mm – 1,6 mm – 2,0 mm – 2,4 mm

HOTLINE: 0901 536 563