Dây hàn đồng 6180

  • Đường kính dây/que (MIG): 0.8 – 0.9 -1.0 – 1.2 – 1.6 – 2.0 – 2.4 (mm)
  • Khối lượng đóng gói (kg): 12.5-15
  • Đường kính dây/que (TIG): 1.6 – 2.0 – 2.4 – 3.2 – 4.0 (mm)
  • Khối lượng đóng gói (kg): 10-25
  • Độ bền kéo RM: 390 – 500 N/mm2
  • Độ dãn dài : 45%
  • Độ cứng: 90 -120 HB
  • Độ cứng sau khi hàn: 140 – 160 HB

HOTLINE: 0901 536 563